F.A.Q.

Q?

Какви проекти се включват в проектната документация за сграда?

A.

Инвестиционният проект включва различни части (специалности). В зависиомост от категорията на строежа, проектът включва различни части.

Основни части в инвестиционния проект са:
1. Геодезическо заснемане
2. Инженерно-геоложко проучване
3. Архитектура
4. Конструкции
5. Електро
6. ВиК
7. ОиВ
8. Озеленяване
9. ПБЗ - План за безопасност и здраве
10. Доклад за енергоефективност
11. Енергиен паспорт

В различни случаи могат да са необходими и други проекти:
1. ПАБ - Пожарна и аварийна безопасност
2. Електро - Пожаро известяване
3. Пътно-транспортна схема
4. ВОД - Временна организация на движението
5. Технология и др.

Q?

Какви са фазите на инвестиционния проект?

A.

Инвестиционното проектиране включва следните фази - предпроектни проучвания, идеен проект, технически проект и работен проект.
Предпроектните проучвания са свързани с предварителни разговори с клиента, запознаване с терена, изясняване на заданието за проектиране, коментиране не визията и др.
С идейния проект започва проектирането. Това е най-важната и творческа част в процеса на проектирането. Тук се изясняват функционалните разпределения, цялостната концепция и визия на обекта. Това е етапът, на който се изготвят 3D визуализации и се решава визията на сградата. Това е най-важният от гледна точка на комуникация с клиента етап.
Техническият проект е фаза, в която възложителят почти не участва. Свързана е със съгласуване на всички специалности помежду им, което се извършва в общия случай от архитекта. След този етап проектната документация се предава на клиента и се входира за съгласуване в НАГ или съответната община в зависимост от категорията на бъдещия строеж. Понякога тук приключва работата.
Работният проект е свързан с подробни детайли на всички елементи в сградата. В много случаи тази част се пренебрегва от инвеститорите с цел намаляване на крайната цена. За съжаление понякога дори добри детайли, изготвени от проектантите, се пренебрегват и се използва потенциала на строителя, майстора или понякога дори инвеститора.

Q?

Каква е нуждата от интериорен дизайнер?

A.

Интериорният дизайн е не просто проектиране на мебели в дадено помещение, жилище, офис или търговска площ. Интериорният дизайн е тънката граница между формирането или трансформирането на пространствата, с които разполагаме, създаването на функционално добро решение за обитателите, добра естетическа визия и НАЙ-ВАЖНОТО - УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА НУЖДИТЕ НА КЛИЕНТА!

Това понякога е сложна задача и прави архитекта/дизайнера в голяма степен и психолог с техническа грамотност и добро чувство за естетика.

Много колеги твърдят, че интериорният дизайнер спестява време и средства. С второто съм готова да се съглася, но по една или друга причина понякога в процеса на работа ви "отваряме очите" за дейности, за които дори не бихте се сетили, че съществуват. Това в никакъв случай не е лошо, резултатите говорят сами за себе си.

Дизайнерът е и този, който в много случаи може да ви ориентира кое къде и на каква цена да се закупи! Дизайнерът е и този, който ще сподели с вас огромното напрежение, съпътстващо всеки един ремонт. Има и голям процент от клиентите, които имат голяма нужда от тримерно визуално решение на пространствата, което не е възможно да бъде изготвено от мебелната фирма или от майстора, който ще проектира мебелите ви. Цялостна визуална концепция ще получите единствено във фирма за интериорен дизайн!

И ако все още се колебаете, обадете ни се! Готови сме да опровергаем всичките ви притеснения! И не - услугата не е недостъпно скъпа, парите, които сте дали ви се връщат многократно, а ние нямаме за цел да изградим вашия интериор по наш вкус - а именно според вашето цветоусещане и светоглед!

Q?

Какви са цените за интериорен проект и как се формират те?

A.

Цените за интериорен дизайн зависят от сложността и квадратурата на проекта. Целият екип на студио "Бондарт" взехме решение да споделим ориентировъчни цени, на които работим и, които са формирани на базата на 100кв.м. застроена площ.

  • АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ- 200ЛВ. 

Включва вземане на точни рамери от място; изготвяне на чертежи "заснемане" на всички помещения. Схематично заснемане на съществуващите Ел, ВиК и ОВиК инсталации;

  •  ИДЕЙНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (2-3 варианта) -1200ЛВ. 

Включва изготвяне на варианти на разпределение; обсъждане с клиента; финално разпределение на зоните, мебелите и техниката; план настилки и софит; изясняване на материалите и бюджета, уточняване на необходимите промени в ел.инсталацията и ВиК инсталацията; чертежи на изходните точки на ел инсталацията;

  •  ИНТЕРИОРЕН ПРОЕКТ- 2800ЛВ

Включва план обзавеждане с размери  на мебелите; схема на цветовете по стените; разгъвки на по-важните стени, санитарни възли; проект на мебелите или избор на конкретен продукт; спецификация на осветителните тела; вземане на оферти от фирми за изпълнение на мебели, настилки, тапети, бои и др.

  •     3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ  -  500ЛВ- помещение; 900ЛВ- многофункционално помещение; 300ЛВ.-малко помещение (склад, дрешник, тоалетна, тераса)

Цената включва 3-4 визуализации на помещение.

  •     АВТОРСКИ НАДЗОР  - 40ЛВ/ЧАС за час в рамките на София

   Възможна е поръчка на част от дейностите в зависимост от нуждите на конкретния клиент!

Цените са формирани на база желанието ни да отделим достатъчно внимание за нуждите на всеки наш клиент! Все пак да не забравяме, че качеството на работата ни ще виждате поне в близките 10 години 🙂

Q?

Какво включва интериорният проект?

A.

Интериорният проект най-общо разделяме на следните фази. Понякога отделните фази се преплитат и се интегрират една в друга, но ние от "Бондарт" ги разделяме по следния начин:

АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ - вземане на точни рамери от място; изготвяне на чертежи "заснемане" на всички помещения. Заснемане на съществуващите Ел, ВиК и ОВиК инсталации.

ИДЕЙНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (2-3 варианта)

● Изготвяне на варианти на разпределение

● Обсъждане с Клиента

● Финално разпределение на зоните, мебелите и техниката

●План настилки и софит (схеми на таван и осветление)

● Изясняване на материалите и бюджета

● Уточняване на необходимите промени в ел.инсталацията и ВиК инсталацията                                                                                                                                   ●Чертежи на изходните точки на ел инсталацията

3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ

ИНТЕРИОРЕН ПРОЕКТ

● План обзавеждане с размери на мебелите

● Схема на цветовете по стените

● Разгъвки на по-важните стени, санитарни възли

● Проект на мебелите или избор на конкретен продукт

● Спецификация на осветителните тела

● Вземане на оферти от фирми за изпълнение на мебели, настилки, бои, тапети и т.н.

АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ

●помощ и контрол при целия стрителен процес с майстори, фирми изпълнители и т.н.

Q?

Как да изберем интериорен дизайнер?

A.

Изборът на архитект/интериорен дизайнер е не лесна задача. Това е почти толкова трудно като да намериш най-добър приятел. Истината е, че най-добрите проекти, които сме правили, са именно на хора, с които в последствие станахме приятели. Разбира се, ще изредим всички фактори като квалифицираност, иновативно и алтернативо мислене, професионализъм, образованост и т.н. са първостепенен фактор, но не по-малко важни са симпатията, подходяща комуникация и доверие. Най-важно е да откриете човека, на който имате доверие, с който бихте прекарали всичките си уикенди и вечери в продължение на месеци. Няма да забравя изказване на наши клиенти "нямам търпение да свършим, за да не ви виждаме известно време, тъй като в момента вие сте най-добрите ни приятели" или фактът, че след година, две, три ние все още се виждаме с клиентите си и сме също толкова близки с тях. Не забравяйте - естетическо единомислие и сходство на характерите! Това е нашата формула на успешна работа 🙂

Q?

Съвместими ли са добър дизайн с функционално решение?

A.

"Изкуство е онова, което не може да бъде обяснено.
Мода е онова, за което никой не иска обяснение.
Дизайн е онова, което не се нуждае от обяснение." – Уоутър Стокъл

Дизайнът е усещане на душата, възприятие на сетивата. В нашата работа дизайнът се изразява в пространства, които се обитават и обуславят начина ни на живот. Във никакъв случай това необяснимо изкустово на чувства и физическо измерение не може да бъде разграничено от функцията.

Ние от студио "Бондарт" държим на добрия дизайн, но никога самоцелно, за сметка на нуждите на клиента или с компромис за функционалността на помещенията, които формираме.

И ДА- баланс съществува и той може да бъде открит в рамките на разумното...