F.A.Q.

Q?

Какви проекти се включват в проектната документация за сграда?

A.

Инвестиционният проект включва различни части (специалности). В зависиомост от категорията на строежа, проектът включва различни части.

Основни части в инвестиционния проект са:
1. Геодезическо заснемане
2. Инженерно-геоложко проучване
3. Архитектура
4. Конструкции
5. Електро
6. ВиК
7. ОиВ
8. Озеленяване
9. ПБЗ - План за безопасност и здраве
10. Доклад за енергоефективност
11. Енергиен паспорт

В различни случаи могат да са необходими и други проекти:
1. ПАБ - Пожарна и аварийна безопасност
2. Електро - Пожаро известяване
3. Пътно-транспортна схема
4. ВОД - Временна организация на движението
5. Технология и др.

Q?

Какви са фазите на инвестиционния проект?

A.

Инвестиционното проектиране включва следните фази - предпроектни проучвания, идеен проект, технически проект и работен проект.
Предпроектните проучвания са свързани с предварителни разговори с клиента, запознаване с терена, изясняване на заданието за проектиране, коментиране не визията и др.
С идейния проект започва проектирането. Това е най-важната и творческа част в процеса на проектирането. Тук се изясняват функционалните разпределения, цялостната концепция и визия на обекта. Това е етапът, на който се изготвят 3D визуализации и се решава визията на сградата. Това е най-важният от гледна точка на комуникация с клиента етап.
Техническият проект е фаза, в която възложителят почти не участва. Свързана е със съгласуване на всички специалности помежду им, което се извършва в общия случай от архитекта. След този етап проектната документация се предава на клиента и се входира за съгласуване в НАГ или съответната община в зависимост от категорията на бъдещия строеж. Понякога тук приключва работата.
Работният проект е свързан с подробни детайли на всички елементи в сградата. В много случаи тази част се пренебрегва от инвеститорите с цел намаляване на крайната цена. За съжаление понякога дори добри детайли, изготвени от проектантите, се пренебрегват и се използва потенциала на строителя, майстора или понякога дори инвеститора.

Q?

Каква е нуждата от интериорен дизайнер?

A.

Интериорният дизайн е не просто проектиране на мебели в дадено помещение, жилище, офис или търговска площ. Интериорният дизайн е тънката граница между формирането или трансформирането на пространствата, с които разполагаме, създаването на функционално добро решение за обитателите, добра естетическа визия и НАЙ-ВАЖНОТО - УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА НУЖДИТЕ НА КЛИЕНТА!

Това понякога е сложна задача и прави архитекта/дизайнера в голяма степен и психолог с техническа грамотност и добро чувство за естетика.

Много колеги твърдят, че интериорният дизайнер спестява време и средства. С второто съм готова да се съглася, но по една или друга причина понякога в процеса на работа ви "отваряме очите" за дейности, за които дори не бихте се сетили, че съществуват. Това в никакъв случай не е лошо, резултатите говорят сами за себе си.

Дизайнерът е и този, който в много случаи може да ви ориентира кое къде и на каква цена да се закупи! Дизайнерът е и този, който ще сподели с вас огромното напрежение, съпътстващо всеки един ремонт. Има и голям процент от клиентите, които имат голяма нужда от тримерно визуално решение на пространствата, което не е възможно да бъде изготвено от мебелната фирма или от майстора, който ще проектира мебелите ви. Цялостна визуална концепция ще получите единствено във фирма за интериорен дизайн!

И ако все още се колебаете, обадете ни се! Готови сме да опровергаем всичките ви притеснения! И не - услугата не е недостъпно скъпа, парите, които сте дали ви се връщат многократно, а ние нямаме за цел да изградим вашия интериор по наш вкус - а именно според вашето цветоусещане и светоглед!

Q?

Какво включва интериорният проект?

A.

Интериорният проект най-общо разделяме на следните фази. Понякога отделните фази се преплитат и се интегрират една в друга, но ние от "Бондарт" ги разделяме по следния начин:

АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ - вземане на точни рамери от място; изготвяне на чертежи "заснемане" на всички помещения. Заснемане на съществуващите Ел, ВиК и ОВиК инсталации.

ИДЕЙНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (2-3 варианта)

● Изготвяне на варианти на разпределение

● Обсъждане с Клиента

● Финално разпределение на зоните, мебелите и техниката

●План настилки и софит (схеми на таван и осветление)

● Изясняване на материалите и бюджета

● Уточняване на необходимите промени в ел.инсталацията и ВиК инсталацията                                                                                                                                   ●Чертежи на изходните точки на ел инсталацията

3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ

ИНТЕРИОРЕН ПРОЕКТ

● План обзавеждане с размери на мебелите

● Схема на цветовете по стените

● Разгъвки на по-важните стени, санитарни възли

● Проект на мебелите или избор на конкретен продукт

● Спецификация на осветителните тела

● Вземане на оферти от фирми за изпълнение на мебели, настилки, бои, тапети и т.н.

АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ

●помощ и контрол при целия стрителен процес с майстори, фирми изпълнители и т.н.

Q?

Как да изберем интериорен дизайнер?

A.

Изборът на архитект/интериорен дизайнер е не лесна задача. Това е почти толкова трудно като да намериш най-добър приятел. Истината е, че най-добрите проекти, които сме правили, са именно на хора, с които в последствие станахме приятели. Разбира се, ще изредим всички фактори като квалифицираност, иновативно и алтернативо мислене, професионализъм, образованост и т.н. са първостепенен фактор, но не по-малко важни са симпатията, подходяща комуникация и доверие. Най-важно е да откриете човека, на който имате доверие, с който бихте прекарали всичките си уикенди и вечери в продължение на месеци. Няма да забравя изказване на наши клиенти "нямам търпение да свършим, за да не ви виждаме известно време, тъй като в момента вие сте най-добрите ни приятели" или фактът, че след година, две, три ние все още се виждаме с клиентите си и сме също толкова близки с тях. Не забравяйте - естетическо единомислие и сходство на характерите! Това е нашата формула на успешна работа 🙂

Q?

Съвместими ли са добър дизайн с функционално решение?

A.

"Изкуство е онова, което не може да бъде обяснено.
Мода е онова, за което никой не иска обяснение.
Дизайн е онова, което не се нуждае от обяснение." – Уоутър Стокъл

Дизайнът е усещане на душата, възприятие на сетивата. В нашата работа дизайнът се изразява в пространства, които се обитават и обуславят начина ни на живот. Във никакъв случай това необяснимо изкустово на чувства и физическо измерение не може да бъде разграничено от функцията.

Ние от студио "Бондарт" държим на добрия дизайн, но никога самоцелно, за сметка на нуждите на клиента или с компромис за функционалността на помещенията, които формираме.

И ДА- баланс съществува и той може да бъде открит в рамките на разумното...