ЖИВОТНОВЪДНО СТОПАНСТВО ЗА УГОЯВАНЕ НА ТЕЛЕТА

Изграждане на животновъдно стопанство за угояване на телета в гр. Пещера с капацитет от 300 животни.

No Comments Yet.

Leave a comment