120 Основно училище “Г. С. Раковски”

  • IMG_2972
  • IMG_2951
  • 120-OU (1)
  • 120-OU (2)

Конструктивно укрепване, консервация и реставрация на 120  Основно училище "Г. С. Раковски"

УПИ  площ                                        9721 м²

ЗП                                                      1260 м²

РЗП                                                   3697 м²

След изготвеното конструктивно обследване на сградата е изготвен инвестиционен проект за конструктивно укрепване на цялата сграда и е извършена реставрация, адаптация и  усилване на главното стълбище на училището.

120-OU (1)120-OU (2)

No Comments Yet.

Leave a comment