Portfolio Category: Екстериор

ОВЦЕФЕРМА

Инвестиционен проект "Изграждане животновъдни обекти за овце майки и техните приплоди" в упи I, кв 78, гр. Белово, кв. 75, Малко Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик; пи с идентификатор: 03592.503.1678 по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик“е изготвен по задание на инвеститора фирма "Профарм 2000" ЕООД. Основната сграда е предвидена за 800 млекодайни животни. ...
Read more

ИЗГРАЖДАНЕ НА КРАВЕФЕРМА ЗА МЕСОДАЙНО ГОВЕДОВЪДСТВО

Инвестиционният проект представлява „ИЗГРАЖДАНЕ НА КРАВЕФЕРМА ЗА МЕСОДАЙНО ГОВЕДОВЪДСТВО” е изготвен по задание на земеделски производител ЙОХАН ТИХОМИРОВ ВУТОВ и е изготвен с цел кандидатстване по ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА. Предмет на проекта е ферма за крави в обл. Враца. Обекта включва помещение за персонал, складови помещения, ветеринар и др. В обекта ще бъдат отглеждани до 450 крави.  ...
Read more