Portfolio Tag: саниране

120 Основно училище “Г. С. Раковски”

Конструктивно укрепване, консервация и реставрация на 120  Основно училище "Г. С. Раковски" УПИ  площ                                        9721 м² ЗП                                                      1260 м² РЗП                                                   3697 м² След изготвеното...
Read more

СОУ Любен Каравелов

Възтановяване на строителни книжа и проект за саниране на сградата.

ПИ  площ                                16 003 м2

ЗП общо                                 4007,5 м2

Обща РЗП                              9 452,5 м2

След извършеното обследване и заснемане са изготвени и възстановени строителни книжа. На тяхна база  е направен и проект за ремонт на покрива, саниране, изолиране и приравняване...

Read more