Архитектурно проектиране

Архитектурно проектиране

o Архитектурно проектиране,преустройство, смяна на предназначение на всички типове сгради. Включва всеки етап от проектантския процес предварително проучване, идеен, технически и работен проект ; включително надзор на проекта
o Архитектурни (и инженерни) чертежи по обществени и държавни поръчки касаещи заснемане на съществуващи сгради, преустройство и др.

Comments are closed.