3D моделиране

3D моделиране

o 3D модели на базата на съществуващи сгради, подложки, проекти
o Идеен 3D модел на базата на изготвен от екипа Идеен проект

Comments are closed.