Клиент: земеделски производител
Местоположение: гр. Пещера
Година: 2017

Проектът представлява изграждане на животновъдно стопанство за угояване на телета в гр. Пещера с капацитет от 300 животни.