Клиент: „Лидер Мес“ ЕООД
Местоположение: Пещера, България
Година: 2015

Проект за МЕСОДОБИВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ОТ ЕПЖ С ТРАНЖОРНА И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСНИ ПОЛУФАБРИКАТИ И КОНСЕРВИ и АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ с приблизителнаобща квадратура 2500 кв.м. находящи се в землището на гр.Пещера. Предмет на проекта е предприятие за добив на месо в УПИ № XXVIII – 722 м. ДОЛНА БЯЛЧА, ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.ПЕЩЕРА както и съпътстващoто я допълнително застрояване – администрация, склад, ПСОВ и КПП. В имотът ще бъдат изградени още: противопожарен резервоар, автомивка животновози, ел. табло, дезинфекционна яма и водомерна шахта. Кота ±0.00 на основната построка е 410.30. Застрояването е свободно и е съобразено с минималните  нормативни отстояния до границите на имота.