Клиент: СОУ „Любен Каравелов“
Местоположение: гр. Видин
Година: 2012

Възтановяване на строителни книжа и проект за саниране на сградата на улилище „Любен Каравелов“ -гр.Видин.

ПИ  площ                                16 003 м2

ЗП общо                                 4007,5 м2

Обща РЗП                              9 452,5 м2

След извършеното обследване и заснемане са изготвени и възстановени строителни книжа. На тяхна база  е направен и проект за ремонт на покрива, саниране, изолиране и приравняване на сградата към действащата нормативна уредба. След изготвяне на проектната документация е направен основен ремонт на сградата по Европейска програма.