Клиент: МАРТА-СКМ
Местоположение: гр. Симитли
Година: 2017

ТРАНЖОРНА И МАГАЗИН ЗА МЕСО В ГР.СИМИТЛИ, ОБЩ.СИМИТЛИ с дневен производствен капацитет от 2500 кг. готов продукт.

Сградата е на два етажа като първият е на 15 см спрямо терена при входа за клиенти и на 1 метър в зонат на зареждане с камиони. Вторят е подземен на кота -3,20. Сградата представлява предприятие за производство на мляно месо, месни заготовки и месни продукти съобразена е с общите и специфични хигиенни изискванията и изискванията на инвеститора за капацитет и асортиментна структура на производството.

Цялостният производствен процес е разположен на две нива с разгъната застроена площ от 808 кв.м. На кота ±0.00 м е разположен магазин с търговска зала и необходимите му спомагателни помещения, достъпът до които е изолиран напълно от производството. Освен магазина на кота ±0.00 са разположени и приемната и екпедиционната рампа. Те са изолрани една от друга и са свързани с производството посредством платформи. Вътрешните стени на кота -3,40 са изпълнени от термо панели с различна дебелина в зависимост от помещенията. В производствената част се извършва следните процеси: транжиране и обезкостяване на месата, производство на месни заготовки, опаковане, етикетиране и пакетиране, производство на варени малотрайни колбаси.